Startsida

Studenter antecknar i böckerInnan man beger sig ut i arbetslivet går nästan alla igenom både gymnasiet och högskola. Vid dessa utbildningar väljer man inriktning och ska då satsa på sitt framtida yrke. Hur man väljer beror lite hur man tänker i det ögonblicket. Det finns människor som väljer yrke efter utbudet på arbetsmarknaden, sedan finns det dem som väljer utifrån lön och andra kan gå på en dröm eller någonting de verkligen brinner för. Inget alternativ är fel, valen man gör är helt individuella. Efter studier är det dags att slänga sig ut på arbetsmarknaden för att söka jobb. Det finns också personer som väljer att göra karriär på ett annorlunda sätt, att man som ung var ganska trött på skolan och hoppade av. Man tar ett arbete direkt, ett sådant som inte kräver speciella förkunskaper. Men senare i livet, i vuxen ålder tar man tag i det och börjar läsa på Komvux, folkhögskola eller universitet.

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola är uppdelad i två studentområden, i Eskilstuna och Västerås. Campus ligger väldigt centralt på båda ställen och nära till kommunikationer samt butiker. Högskolan grundades under 1977 och hade då namnet ”Högskolan i Eskilstuna och Västerås”. Det är en av Sveriges största statliga högskolor med 12 000 studerande. På högskolan arbetar också 67 professorer och 900 anställda. Högskolan har ett brett utbud med utbildningar men har även valt att fokusera på fyra områden. Det är lärarutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar, teknikutbildningar samt ekonomiutbildningar.

På väg till skolanProgrammen på Mälardalens högskola ligger på flera olika nivåer, man kan läsa förutbildning, grundnivå och avancerad nivå. På grundnivå finns det över 60 olika utbildningsprogram plus påbyggnadsutbildningar. Den avancerade nivån består av tolv internationella magisterutbildningar som håller ungefär 1000 fristående kurser. Forskning pågår också på högskolan och är främst inriktad på teknisk forskning.

Mälardalens högskola har dessutom ett nära samarbete med företag och statliga arbetsplatser. Samarbetet går ut på att arbeta tillsammans för att utveckla skola, omsorg och se till den framtida arbetskraften som kommer ut på marknaden.

Läsa in utbildning senare i livet

Som vi förklarade i inledningen så kan man välj att läsa en utbildning senare i livet. Läsa in betyg och en utbildning kan man göra på Komvux eller folkhögskola. Sedan beror det på vart man är på väg. Alla läser inte för att gå på universitet, det finns även yrkesutbildningar som man kan starta nästan direkt.

Två studenter studerar

Tillfälliga studier på Komvux kan också vara ett steg i att avancera på arbetsplatsen. Det kanske saknas en kurs för att kunna ta den där tjänsten som man blir erbjuden. Då kan arbetsgivaren ge tillstånd till tjänstledigt på grund av studier. Tjänstledigt kan man få ändå om man säger till i god tid, det spelar inte någon roll om man vill läsa för det befintliga arbetet eller till ett nytt. Arbetsgivaren får inte neka till en ansökan om tjänstledighet, bara skjuta upp

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.