Arbetsförmedlingens miss. Kallade 60 000 – Kaos utbröt

Det skulle bli en vanlig rutinkallelse som Arbetsförmedlingen i Stockholm skulle göra men det slutade i kaos och polisen fick rycka in.

Det var den 26 februari som Arbetsförmedlingen i centrala Stockholm skulle ha hållit en rekryteringsträff med arbetssökande och företag som sökte personal. Vanligtvis så skickar man ut information till en grupp människor som måste inställa sig vid tidpunkten för själva rekryteringen. I de flesta fall är dessa möten obligatoriska och för att inte riskera att bli utan ersättning så måste man dyka upp.

Denna gång skulle Arbetsförmedlingen skicka ut information till 1000 st personer som var inskriven hos Arbetsförmedlingen i Stockholm. Men någonting gick fel så i stället för att skicka ut meddelandet till 1000 st så gick det ut till hela 61 000 personer, som samtidigt skulle inställa sig hos Arbetsförmedlingen ungefär vid samma tidpunkt.

Felet hade inte uppmärksammats förrän det började välla in människor på Arbetsförmedlingens kontor, samt att det var en ännu större folksamling utanför som var fundersamma på vad som pågick. Snart insåg man allvaret i situationen och vid 13-tiden skickade man ett överfallslarm till Citypolisen för att läget var okontrollerbart.

Utanför började stämningen bli lite hotfull eftersom många var upprörda på grund att de blev ditskickade och inte fick något bra svar på varför detta hade skett.

Här är en kort intervju som Expressen hade med personer som hade samlats denna dag i februari. Arbetsförmedlingen svarar också på frågorna om varför man skickade ut information till så många, och varför man valde att tillkalla polis.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.