Arbetsförmedlingens yrkesfilmer

Som student så ställs man oftast inför flera stora och direkt avgörande val i livet. Speciellt när det är dags för att välja gymnasielinje eller högskoleutbildning. I detta skeende i livet så är man inte tillräckligt införstådd i vad man vill utbilda sig till. Det finns dock många som vet vad man vill bli, men det är mycket vanligt att man byter yrkesinriktning efter avslutade studier från högskola eller gymnasium. Framförallt så vet man inte hur man jobbar i ett yrke eller om det överhuvudtaget finns. Man får ha viss praktik på högstadiet samt på gymnasiet men det räcker inte för att bilda sig en uppfattning om alla de arbeten som finns. Läs gärna artikeln om Bristyrken som du inte trodde fanns, där kan du hitta flera yrken som många missar.

Annars har arbetsförmedlingen tagit fram mängder med informationsfilmer där man besöker personer med olika yrken på deras arbetsplatser. Man har delat in det i flera kategorier för att öka medvetenheten hos ungdomar och personer som ska välja yrkesinrikning. Där kan man se vad andra gör på jobbet. Yrkesfilmerna är bra för då får du en snabb inblick i arbetsuppgifter inom den valda kategorin.

Besök http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O/Yrkesfilmer.html så kommer du att hitta länkar till alla filmerna.

Kolla gärna in deras Youtube-kanal lite extra. Förutom yrkesfilmerna så har man spelat in klipp där man tipsar om du ska göra med ditt CV, hur en arbetsgivare upplever en anställningsintervju, vad man ska tänka på när man är på en intervju osv. Det är en mycket bra källa för tips och information. Vi kommer att skriva mer om dessa filmer i kommande artiklar.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.