Dags att söka sommarjobb för 2014

Nu börjar snart företagen att annonsera ut lediga tjänster som ska fyllas under sommarhalvåret. Det är då som det behövs extra personal till olika företag där ordinarie personal har semester men verksamheten håller öppet ändå. Dessa verksamheter kan vara sjukhus, vårdcentraler, ålderdomshem, butiker och verkstäder. Redan nu har man chansen att leta reda på dessa jobb och starta på en ansökan.

Andra arbetstillfällen som kan dyka upp är säsongsjobb. Det kan vara till olika nöjesparker som håller öppet en viss tid på året. Exempel kan vara att Gröna Lund, Furuviksparken, Liseberg m.fl. behöver personal som hjälper till att driva verksamheten under månaderna som de håller öppet. Vanligtvis har man en mindre grupp som är anställda året runt men när sommaren kommer så ska man anställa fler.

Sommarjobben brukar komma in redan under december månad, för jobb som ska tillsättas året efter. Företag vill starta med rekryteringarna i tid eftersom man vet att det är en uppgift som tar tid. Vård och omsorg står för den största delen sommarjobb som läggs ut på Arbetsförmedlingens hemsida och deras ”Platsbank”. Även inom restaurang och handel är det en stor efterfrågan på sommarpersonal.

Så här såg fördelningen på sommarjobb ut 2013:

Vård och omsorg: 32 457 st
Finansiella- och företagstjänster: 8 158 st
Hotell och restaurang: 4 464 st
Handel: 3 768 st

Att söka på Arbetsförmedlingen är inte det enda sättet man kan hitta sommarjobb på. Ta kontakt med kompisar, släkt och andra bekanta och fråga om de känner till något företag som söker sommarpersonal. Kolla platsannonser i tidningar och besök företag personligen och fråga.

Lycka till!

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.