Dessa saker ska du undvika, för att få fram din spetskompetens på ditt CV

Idag är det otroligt viktigt att se bra ut i alla lägen, så även när det gäller ditt CV. Står du utan, med ett ofullständigt eller kanske med ett rent av dåligt CV så kommer din karriär att bli lidande av detta. Idag söker nästan en av fyra chefer efter sina nya medarbetare på världens största hemsida av kompetensprofiler, Linkedin. Det är då du måste veta hur du ska bygga din karriär med ett omtyckt, modernt och innehållsrikt digitalt CV. Att det ska vara digitalt är det ingen tvekan om, då alla med karriärdrömmar idag måste vara representerade på Internet.

De viktigaste platserna att vara representerad på är idag Linkedin, Facebook och Google. Där finner cirka hälften av alla arbetsgivare sina kandidater för de vakanta platser som kan bygga och föra din karriär i yrkeslivet vidare.

I Veckans Affärer på Internet varnas det för tre fällor i ditt digitala CV

När du utformar ditt digitala CV, är det viktigt att allt blir rätt, och att du är unik och engagerar dina blivande läsare och chefer.

Det första som många gör fel på när det gäller att skriva ett korrekt CV, är att många förringar sin kompetens och vad de egentligen uppnått i sina tidigare arbeten. Detta kan på ett sätt ses som att du ljuger i ditt CV. Det blir speciellt illa för dig, då din egentliga kompetens inte får det utrymme som den egentligen är värd. Här ska du se till att få med allt och att framhäva det viktiga, samt basera detta faktamässigt på siffror och slutresultat.

Det trycks också på hur viktigt det är att beskriva sin kompetens med rätt ordval. Detta kan vara att inte bara använda sig av trendiga kraftord, utan kanske göra en omtolkning i ett perspektiv med vidd och genuinitet.

Som en sista punkt av dessa tre katastrofer som kan drabba ditt CV, så ska du vara noga med att undvika ofullständiga eller slarviga profiler på Internet. Se till att du har en fullständig profil med allt som tillhör i form av presentationsbild till information och beskrivningar.

Har du allt detta så kommer du säkert att landa ditt toppjobb. Mera om CV kan du läsa på Veckans Affärer.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.