Framtidsyrken 2014

Någon gång per år eller vartannat år så brukar man berätta om vilka framtidens yrken är. Det är inom yrken som det kommer att bli en stor efterfrågan på arbetskraft. Det kan variera väldigt mycket beroende på ekonomi, pensionsavgångar och företagsstatusen för det specifika yrket.

DN Ekonomi tog upp detta i början av året och vi tycker att det var en bra lista som vi gärna tipsar om. Listan innehåller alla yrkesgrupper där man kommer att se en ökad efterfrågan på personal i framtiden. Men den har också en del som innehåller de yrkeskategorier som det kan bli svår att få jobb inom i framtiden.

Här är yrken som det kan bli lättare att få jobb inom i framtiden:

 • Datayrken med krav om högskoleutbildning
 • Ingenjörer- tekniker i gruvteknik
 • Sjuksköterskor i psykiatrisk vård
 • Läkare
 • Specialistutbildade sjuksköterskor
 • Civilingenjörer med olika inriktningar
 • Kockar med specialistkunskap
 • Förskollärare
 • Byggnadsplåtslagare
 • Byggnadsingenjörer samt byggnadstekniker
 • Specialpedagoger
 • Lastbilsmekaniker
 • Gymnasielärare inom yrkesämnen

Här är jobben som det kan bli svårt att få jobb inom:

 • Matroser
 • Fotografer
 • Journalister
 • Barnskötare
 • Vårdbiträden
 • Administratörer och sekreterare
 • Försäljare dagligvaror/fackhandel
 • Vaktmästare
 • Lagerarbetare
 • Fordonsmontörer
 • Städare

Ovanstående lista tar upp de yrken som just nu anses mättade. Men man skriver också att de som har en bra utbildning inom en speciell yrkesgrupp kommer att ha en god chans för att få ett jobb inom en rimlig tid. Tuffast kommer det dock att bli för dem som står utan en gymnasiekompetens.

Dessa listor ska man också ta med en nypa salt. Man baserar listorna på statistik och prognoser så det kan slå fel, men det är en bra riktlinje för de som ska ut på arbetsmarknaden.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.