Högskoleprovet

Högskoleprovet var aktuellt nu i slutet av mars. Man kan skriva sitt högskoleprov två gånger per år. En gång på våren samt en på hösten. Datumen kan se lite annorlunda ut, men någon gång i slutet av mars på våren och i oktober på hösten. Det är viktigt att man anmäler sig i tid. Inför ett högskoleprov så måste man ibland anmäla sig minst en månad i förväg. Så var ute i god tid!

Vad är högskoleprovet, och måste jag göra det?

Högskoleprovet är ett så kallat ”lämplighetstest” som kan göras runt om i hela landet. Högskolor och andra som håller utbildningar kan använda ditt högskoleprov i antagningsprocessen. Det står oftast om utbildningen kräver det, eller om man använder det i sin bedömning. Högskoleprovet kan ge vissa studenter en extra chans vid intagningen. Då kan man ibland förbise vissa betygskriterier som kommer från högskolekurser eller gymnasiet.

Högskoleprovet är helt frivilligt, det är ingenting som du måste göra. Men det kan vara avgörande om du vill komma in på en speciell utbildning.

Historia

Högskoleprovet infördes 1977 och var till en början bara till för personer över 25 och som saknade gymnasiebehörighet, samt hade fem års arbetslivserfarenhet. Detta ändrades dock efter en tid. 1991 blev högskoleprovet öppet för alla. Antalet personer som gör högskoleprovet har varierat i antal. Det har varit stora svängningar under 90- och 2000-talet. När högskoleprovet öppnande för alla i början av 90-talet så blev det väldigt populärt och ungefär 130 000 personer gjorde det varje år. I början av 2000-talet, 2002 och 2003 dök antalet personer som gjorde högskoleprovet markant. Då var det endast 60 000 personer som gjorde provet. En färsk siffra hämtad från 2012 visar att under det året så gjorde ca: 110 000 personer högskoleprovet.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.