Mer om att söka arbete

Att söka jobb är både tids-, energi- och kunskapskrävande. Du måste till att börja med skapa en bra ansökan, som skall innehålla ett personligt brev och en lista på dina kunskaper och tidigare erfarenheter genom ett CV eller en meritförteckning. Detta skall vara informativt så att arbetsgivaren förstår vad du kan och vad du har för meriter och erfarenheter. Din meritförteckning skall räkna upp dina skolor och arbeten, med början från de första till de sista, där du anger när du började och slutade utbildningen eller arbetet. Detta för att din arbetsgivare skall kunna se om du är kvalificerad för det sökta arbetet eller inte.

Ditt personliga brev skall vara så utförligt som möjligt, beskriva dina personliga egenskaper och handla om dig själv som person. Det bör innehålla dina intressen och vilka egenskaper som kan matcha det sökta arbetet. Du bör ägna mycket tid åt det personliga brevet, eftersom det talar om för din arbetsgivare vilken karaktär du har. Det är viktigt att ditt CV är bra uppställt och är överskådligt samt lättläst. Denna är tillsammans med ditt personliga brev din chans att stå ut framför andra sökanden och ge dig ett försprång till det sökta arbetet.

Det är viktigt att du har en god relation till tjänstemannen på arbetsförmedlingen eftersom han kan vara till stor hjälp i ditt arbetssökande. Var så ärlig du kan mot honom, för att han skall kunna hjälpa dig att finna möjliga lediga arbeten och nå en anställningsintervju. Kopiera alla dina betyg och tag med dem till anställningsintervjun. Kom i god tid och var välklädd, då det första intrycket kan vara avgörande om du får arbetet eller inte.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.