Nyanlända får låna pengar istället

I ett tid då flyktingfrågan är högt på tapeten i vårt samhälle och många är oense om hur Sverige ska klara av sin egen ekonomi i och med alla nyanlända, så kommer Centerpartiet med en ett nytt förslag hur vi ska lösa detta problem. C vill helt enkelt göra om det nuvarande bidraget till ett etableringlsån, som ska fungera ungefär som CSN-lånet vi tar när vi ska studera.

Centerpartiet vill kraftigt minska den ersättning som nyanlända idag får och göra om detta till ett lån. Anledningen är att detta ska minska kostnaderna för flyktingmottagandet och samtidigt öka drivkrafterna för de nyanlända att komma i arbete säger partiledaren Annie Lööf i Aftonbladets artikel. Det var i en presskonferens där Annie Lööf gjorde comeback från sin mammaledighet som hon presenterade det nya förslaget som rör flyktingfrågan.

Lån istället för det nuvarande bidraget

Lööf vill att Sverige ska vara ett land som värnar om asylrätten, men att kostnaderna för vårt mottagande måste går ned för att kunna ta ansvar för statens finanser. Knappt en tredjedel av ersättningen ska vara bidrag och resterande dryga 70 procent ska istället vara ett lån. Detta för att minska kostnaderna och öka motivationen till arbete.

Ca 16 miljarder i besparingar fram till år 2020 anser Centerpartet att detta förslag kommer att leda till. Lånet ska bli ungefär som ett CSN-lån som studenter tar när de studerar. Tanken är att efter ungefär två år när det nyanlända har fått tid till att etablera sig i vårt samhälle, lära sig Svenska och komma i arbetspraktik så ska de kunna börja betala tillbaka på sitt lån oavsett om man vid den tidpunkten har lön eller bidrag.

Vi Svenskar är vana vid att låna pengar, oavsett om det gäller bolån för sin bostad, CSN-lån eller privata lån och avbetalningar för små och mindre summor. Centerpartiets idé är inte dum, varför skulle detta inte fungera lika bra för nyanlända som det gör för våra alla studenter som vi har i landet? Det återstår att se om Centerpartiets förslag på sikt kommer att träda i kraft.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.