Socialdemokraternas mål för arbetsmarknaden fram till år 2020

Vår nya regering, Socialdemokraterna, har som alla partier som vinner ett val och får folkets röst att regera Sverige i en period av fyra år redan planer som sträcker sig in i nästa valperiod. Är det verkligen bra att lämna vallöften som man inte med säkerhet vet kan infrias? Hur som helst så är det något som genomsyrar Svensk politik sedan långt tillbaka, och är oberoende av vem som kommer till makten. Alla arbetar på samma sätt, precis som om de skulle ta för givet att de redan nu har folkets röst för nästa regeringsperiod.

Vi tar en närmare titt på socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik, och dess innehåll

Arbetslösheten har kommit att bli ett av vårt lands största problem, och Socialdemokraterna ser detta som en del i deras politiska program som går före eventuella skattesänkningar. För att få bukt med arbetslösheten och skapa flera jobb till de arbetslösa, och flera arbetstimmar i ekonomin så ska detta vallöfte infrias genom ökade framtidssäkrade investeringar i både jobb och utbildningssektorn.

Äntligen verkar det också som vår regering har fått upp ögonen för att vår höga arbetslöshet har ett klart samband med försämrade skolresultat. Detta kan helt klart leda till något positivt, då jag tror att många flera en jag sett detta samband för mycket länge sedan.

Naturligtvis, som vid varje regeringsskifte så beskylls den tidigare regeringen som ansvarig för de fallande resultaten. Det är helt och hållet oförståeligt att, oavsett vem som kommer till makten, det inte kan skapas en samförståelse mellan de olika partigränserna för en gemensam arbetsmarknadspolitik då detta borde vara en vital del av alla funktioner som får Sverige på fötterna.

Att det borgerliga blocket står på företagarens sida, och det socialdemokratiska blocket på arbetarens sida har för mig ingen betydelse när det kommer till en sund arbetsmarknadspolitik. Enkelt beskriver jag detta som att Socialdemokraterna vill ha flera arbeten och det borgerliga blocket vill ha flera företag. Precis som med Darwins evolutionsteori så behöver bägge parter varandra för att utvecklas. Ett företag som utvecklas behöver arbetskraft för att producera mera. Om någon av dessa försvinner så klarar sig inte heller den andra.

Nog om det, mer att läsa om alla socialdemokratiska vallöften finns att läsa här.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.