Utbildning på distans

Varför är det bra med distansutbildningar? Och vad är en distansutbildning, är den likvärdig med en vanlig?

Vet man inte vad en distansutbildning är och hur den fungerar så kan många frågor uppstå. Det är ju naturligt i sig eftersom ovetskap skapar ibland rädsla. Därför kommer vi på mdhjakten att gå igenom och förklara vad en distansutbildning är, hur det fungerar, vad man behöver och hur det påverkar sin examen.

Idag är en utbildning A och O när det kommer till att slå sig fram på arbetsmarknaden. Det blir mer och mer konkurrens om de få arbeten som dyker upp och då gäller det att vara bäst lämpad för jobbet, i många fall så spelar utbildningen stor roll om man får jobbet eller inte. Kraven har höjts mycket sedan t.ex. 50 och 60-talet. Då var det inte många som gick vidare efter grundskolan, man kunde istället promenera ner till närmaste fabrik, varv, sågverk eller verkstad och fråga om det fanns någon plats ledig. Fanns det en öppning så fick man börja på dagen, ibland helt utan någon erfarenhet. Det enda kravet var att man var arbetsför och frisk, utöver det så fanns det nästan inga krav alls. Den biten ser helt annorlunda ut idag.

Nu måste man som arbetssökande visa upp minst en gymnasieutbildning eller något som motsvarar detta för att få en chans att ens komma på en arbetsintervju. När kraven höjs så höjs även kraven på utformningen av utbildningar. Innan distansutbildningarna kom till så hade personer som bodde nära en studentstad med bra utbildningar en fördel gentemot andra som hade långt och var oförmögen att flytta. Men nu kan man vara bosatt i Norrland men ändå studera vid ett universitet i Småland.

Genom att söka och ta en distansutbildning kan du studera i din egen hemstad, du behöver inte flytta till staden där utbildningen befinner sig. Distansutbildningar finns både på gymnasie- samt högskolenivå. Det är samma krav och samma antagningsrutiner när det kommer till att studera på distans. När man är klar och ska ta en examen så kommer den att vara helt likvärdig en utbildning som utfördes på plats. I ditt betyg kommer det inte att stå att du gick på en distansutbildning, istället står bara den ort som du läste utbildningen på. Man blir alltså inte särbehandlad om man går en distansutbildning.

Hur går en distansutbildning till?

Undrar du hur man går tillväga för att studera på distans, är du rädd för att du inte ska klara det? Ingen fara, det är nästan lika enkelt som att surfa på din vanliga dator. De flesta utbildningar består av internetbaserade tjänster. Det kräver också att du har tillgång till en egen dator, internetuppkoppling samt en e-postadress, mycket av kommunikationen mellan lärare och elev sker genom e-post. Man gör tentor och uppgifter via sin dator.

Det finns olika sätt att läsa distansutbildningar på, det kan bero på vilket program man väljer. Vissa program kräver att man besöker högskolan under några gånger på en termin. Det kan vara för att medverka på föreläsningar eller seminarier och ibland tentor. Andra kan ha en distansutbildning som sker helt och hållet på distans utan någon kontakt alls.

Ledordet när man ska studera på en distansutbildning är självdisciplin, du måste kunna ta ansvar för din egen utbildning. Gör du inte det blir det svårt.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.