Vad är det för skillnad på timlön och månadslön?

Detta är en av de vanligaste frågorna som kommer upp när man ska jämföra och undersöka en lön på ett arbete. Vad det är för skillnad mellan en timlön och en månadslön.

Vi börjar men att förklara timlön

En timlön är en av de två vanligaste löneformerna i Sverige. Det är en lön som baseras på antalet timmar du har jobbat under en månad. Man får en viss summa per timme. Ett vanligt förfarande är att man får sin timlön i efterskott. Exempel:

Du börjar en anställning i juni månad. Då blir din första utbetalning i juli när lönerna betalas ut. Du ska i de flesta fall arbeta in en hel månad för att kunna få ut en heltidlön.

Månadslönen

Här arbetar man inte för en speciell timlön, en månadslön är en fast summa som betalas ut som lön varje månad. Första utbetalningen med en månadslön brukar ske direkt. Exempel:

Börjar man arbeta i juni månad betalas lönen ut i juni månad. Börjar man en vecka innan lön brukar en hel månadslön också betalas ut. Det kan dock skilja på regler och hur man gör när man börjar en ny anställning med månadslön.

Resultatbaserad lön

Denna ersättningsform är ganska ovanlig. Det är en löneform som baseras på hur mycket man producerar. Exempel:

Är du försäljare av dammsugare måste du sälja 15 dammsugare i månaden för att få en lön på 10 000 kr. Säljer du inte några dammsugare, då får du ingen lön heller.

Eskilstuna & Västerås
Eskilstuna är en tätort i Södermanland med ca: 100 000 invånare. Innan 1266 gick orten vid namn Tuna men döptes sedan om till Eskilstuna. Orten har varit en av våra viktigaste industristäder. Viktiga industrier har bland annat varit Carl Gustafs stads gevärsfaktori (Nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Bolinder-Munktell (senare Volvo BM, nuvarande Volvo CE).

Västerås är en tätort i Västmanland och är den femte största i Sverige. Folkmängden i tätorten ligger på över 110 000 invånare. Namnet kommer från Svartåns utlopp i Mälaren. Westra Aros var ortens första namn som sedan blev Västerås. Asea och Svenska Metallverken är två stora företag inom kraftöverföring som grundades i Västerås.